Společnost pro obráběcí stroje ve spolupráci s RCMT pořádají ve dnech 18. - 20. 9. 2017 zájezd odborných pracovníků na mezinárodní veletrh strojírenské výrobní techniky EMO Hannover 2017 s podporou Zastoupení Deutsche Messe AG v České republice.

      
  Společnost pro obráběcí stroje je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají obráběcími stroji a podílejí se na jejich výrobě, rozvoji a užití.

  Společnost:

 • podporuje rozvoj výroby, vývoj a aplikaci obráběcích strojů v ČR
 • pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kursy, odborné zájezdy, různá setkání odborníků, apod.
 • napomáhá propojení průmyslu s vysokými školami
 • podporuje vědeckou a publikační činnost v oboru
 • rozvíjí prognostickou činnost a vytváří koncepce rozvoje oboru
 • podporuje nejlepší rozvojové a výzkumné programy v oboru
 • spolupracuje s dalšími institucemi a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření
 • vydává odborné a účelové publikace z oboru
 • organizačně i finančně podporuje přednášky a studijní pobyty svých členů v zahraničí